Bainistíocht Saoire

Acmhainní Daonna
Home 5 Corparáideach 5 Acmhainní Daonna 5 Bainistíocht Saoire

Is féidir teacht ar imlitreacha éagsúla anseo. Tá an fhaisnéis curtha in eagar de réir ábhair.

Roghnaigh an topaic chun rochtain a fháil ar an bhfaisnéis ábhartha.

Saoire Force Majeure
Comhroinnt Oibre
Iasacht

Tá eolas ar fáil anseo maidir le poist ar Iasacht in BOOLM

Post Freagrachta

Ceannaireacht agus Bainistíocht in Iar-Bhunscoileanna

Tugadh isteach i gCiorclán 0003/2018  nósanna imeachta nua um chur chun cinn agus achomhairc le haghaidh ceapacháin mar Phríomhoifigeach Cúnta I, Príomhoifigeach Cúnta II, Comhordaitheoir Cláir (ag Leibhéal PCI agus PCII) agus Stiúrthóir Cúnta an Oideachais Aosaigh (ag Leibhéal PCI agus PCII).

Baineann na nósanna imeachta agus na forais achomhairc athbhreithnithe le gach post ag leibhéal PCI agus PCII a fógraíodh ó dháta foilsithe na Litreach 0003/2018 – .i.  an 16 Eanáir 2018.

Ciorclán 0003 / 2018  – Ceannaireacht agus Bainistíocht in Iar-Bhunscoileanna

 

Foirmeacha Achomhairc Múinteoirí

Ba chóir do mhúinteoirí a bheadh ag smaoineamh ar achomharc a dhéanamh ar phost an ciorclán a léamh go cúramach sula gcomhlánaíonn siad an fhoirm achomhairc.

Ní ghlacfar le hachomhairc ach amháin ar an bhfoirm PDF nua achomhairc múinteora laistigh den tréimhse ama don “Dáta Achomhairc”.

Chun teacht ar fhoirmeacha achomhairc na múinteoirí bain úsáid as na naisc thíos.

Post of Responsibility Teacher Appeal Form
Foirm Achomhairc Múinteora igcás Post Fregrachta

Chun teacht ar an Nóta Faisnéise cliceáil ar an nasc seo anseo.

Tá eolas ar fáil sa Nóta Faisnéise faoi cháipéisíocht tionlacain a sholáthar a bhaineann leis an bhfoirm achomhairc.

Ba chóir foirmeacha comhlánaithe a sheoladh ar ais chuig [email protected].

Le haghaidh tuilleadh eolais

LMETB Logo

An Roinn Acmhainní Daonna

Oifigí Riaracháin BOOLM,
Bóthar na Mainistreach, An Uaimh,
Co. na Mí, C15 N67E

Teil: 046 906 8200
R-phost: [email protected]