Seirbhís Oideachas Pobail

Breisoideachas & Oiliúint

Cad is Seirbhís Oideachas Pobail ann?

Tacaíonn Seirbhís Oideachas Pobail BOOLM le grúpaí agus le heagraíochtaí pobail nua agus reatha chun cláir oideachais phobalbhunaithe a bhunú.

Tugann an tSeirbhís tús áite do dhaoine aonair agus do ghrúpaí atá thíos le míbhuntáiste oideachasúil / sóisialta nó le heisiamh sóisialta. Cuirtear cláir ar fáil ar bhonn páirtaimseartha i suíomhanna neamhfhoirmeálta pobalbhunaithe agus tá sé i gceist acu forbairt phearsanta agus forbairt scileanna a chur ar fáil do bhaill an ghrúpa.

Tá ról tábhachtach ag an ngrúpa féin maidir le cinneadh a dhéanamh ar réimse ábhair aon chúrsa. Braitheann an cineál cúrsa a thairgtear ar riachtanais agus ar chumais an ghrúpa. Is féidir le Seirbhís Oideachas Pobail BOOLM cabhrú le grúpaí a gcuid riachtanas a mheas agus teagascóir BOOLM a sholáthar chun clár a sheachadadh leis an ngrúpa. Is féidir le cúrsaí a bheith creidiúnaithe de réir DCCÉ nó neamhchreidiúnaithe. Tugtar cuireadh le haghaidh iarratais ar mhaoiniú trí uair sa bhliain. Is é an costas chun teagascóirí a íoc amháin a chlúdaíonn an maoiniú.

Seo a leanas samplaí de chúrsaí a rinne grúpaí:

  • Ealaíona Pobail / Ceardaíocht
  • Cócaireacht ar bhuiséad
  • Forbairt Phearsanta
  • TFC
  • Mata
  • Cumarsáid
  • Sláinte & Folláine
  • Grianghrafadóireacht dhigiteach

Le haghaidh tuilleadh eolais

LMETB Logo

Community Education Service Louth

FET Campus, Chapel St Dundalk, Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Eamonn Quinn
Tel: 086 263 2408

Email: [email protected]

LMETB Logo

Community Education Service Meath

LMETB FET Campus, Railway Street,
Navan, Co Meath, C15 X407

Contact: Sarah Smyth
Tel: 086 067 6657
Email: [email protected]