Cad a Dhéanaimid

Home 9 Cad a Dhéanaimid

Cúlra

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (BOOLM) in 2013 trí chónascadh CGOnna Lú agus na Mí.

Tá sé ar cheann de na BOOnna is mó sa tír ina bhfostaítear os cionn 2,400 ball foirne agus a chuireann oideachas ar fáil do 11,700 scoláire ag leibhéal na Bunscoile, na Meánscoile agus na hArdteistiméireachta agus 19,000 tairbhí i mBreisoideachas agus Oiliúint.

Seirbhísí agus Faisnéis BOOLM

Fáilte ón POF

Maidir le BOOLM

Nuacht is Déanaí

Ár bhFoireann

Reachtaíocht

Comhaltaí Boird BOO

Ráiteas Straitéise 2022-2026

Scéim Teanga BOOLM

Naisc Úsáideacha

Foireann Office365

Sharepoint

Déan Teagmháil le BOOLM

Líonra BOOLM

Bog do chúrsóir os cionn biorán léarscáile chun tuilleadh eolais a fháil ar an suíomh sin nó roghnaigh tríd an eochair a chuirtear ar fáil