Ticéad Deasc Chabhrach a Tharraingt Anuas

Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide
Home 5 Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide 5 Ticéad Deasc Chabhrach a Tharraingt Anuas

Deasc Chabhrach TF BOOLM

Feidhmíonn BOOLM tairseach deasc chabhrach TF don fhoireann ar fad. Is féidir leat aon cheisteanna TF a logáil ansin. Táimid ag tabhairt isteach na tairsí nua seo cionn is go n-éascaíonn sí gnéithe tuairiscithe níos mó agus léargas níos soiléire ar aon cheist a thuairiscigh tú roimhe seo; chomh maith leis sin, tá an áis agat chun do thicéad a rianú agus é á réiteach ag an deasc chabhrach nó ag na teicneoirí ar an láthair.

Logáil isteach le hainm úsáideora nó pasfhocal BOOLM agus lean na céimeanna chun ticéad a logáil.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, tabhair cuairt ar an rannóg oiliúna ar an láithreán gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais

LMETB Logo

Niall Callaghan

Ceann TF

Teil: 046 9068200
R-phost: [email protected]

LMETB Logo

David O'Connor

Oiliúnóir TF

Teil: 046 9068200
R-phost: [email protected]