Folúntais

Acmhainní Daonna

Is é Bord Oideachais agus Oiliúna Lú & na Mí a dhéanann earcaíocht do gach post laistigh dár scoileanna agus inár n-ionaid. I measc na bpost, áirítear, cé nach liosta eisiach é seo; foireann teagaisc, foireann riaracháin, bainistíocht, foireann oideachas speisialaithe agus foireann tacaíochta.

Tá BOOLM tiomanta do chomhionannas deiseanna ina chleachtais earcaíochta agus fostaíochta.

Fógraímid ár bhfolúntais poist go léir ar https://careers.lmetb.ie.

 

Painéal Múinteoirí Ionaid

Tá sé i gceist ag BOOLM painéal ionadaithe a bhunú de mhúinteoirí cáilithe iar-bhunscoile agus breisoideachais atá cláraithe le Comhairle Mhúinteoireachta na hÉireann agus a aithnítear chun ábhair a mhúineadh ar churaclam na Roinne Oideachais agus Scileanna do scoileanna dara leibhéal agus ábhair le haghaidh IAT (Iar-Ardteistiméireacht) freisin.

Úsáidfear an painéal sin le haghaidh teagasc ócáideach ionaid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ar ghearrfhógra le linn na scoilbhliana.  Fógraítear gach post teagaisc eile ar an ngnáthbhealach.

 

Cosaint Sonraí

Tá BOOLM tiomanta do chomhlíonadh na Reachtaíochta um Chosaint Sonraí maidir le hiarratais ar fhostaíocht a phróiseáil. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar leathanach 35 de Bheartas Cosanta Sonraí BOOLM faoin gceannteideal – Iarratasóirí ar Fhostaíocht.

Le haghaidh tuilleadh eolais

LMETB Logo

An Roinn Acmhainní Daonna

Oifigí Riaracháin BOOLM,
Bóthar na Mainistreach, An Uaimh,
Co. na Mí, C15 N67E

Teil: 046 906 8200
R-phost: [email protected]