Sláinte & Sábháilteacht

Corparáideach
Home 9 Corparáideach 9 Seirbhísí Oideachas Corparáideach 9 Sláinte & Sábháilteacht

Forléargas

De réir an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005, tá sé mar pholasaí ag Bord BOO Lú agus na Mí sábháilteacht, sláinte agus leas ag an obair a chinntiú agus mic léinn, cuairteoirí, conraitheoirí agus daoine eile a chosaint ar ghortú agus ar dhrochshláinte a tharlódh de bharr aon ghníomhaíocht oibre.

Beartas Sláinte agus Sábháilteachta BOOLM

Bí Ullamh don Samhradh

Smaoinigh ar Shábháilteacht Uisce – Pleanáil agus Ullmhaigh

Soláthraíonn feachtas faisnéise sábháilteachta poiblí na bliana seo comhairle ar raon leathan ábhar maidir le bheith sábháilte an samhradh seo.
Tá an feachtas seo mar chuid de thionscnamh Rialtas na hÉireann chun eolas a chur ar fáil don phobal i gcoitinne ar cheisteanna a d’fhéadfadh cur isteach orthu le linn míonna an tsamhraidh in Éirinn.

Tá an treoir seo ar fáil ag https://www.gov.ie/ga/feachtais/bi-ullamh-don-samhrad/

Do gach Fiosrúchán Sláinte
& Sábháilteachta Foirne / Fostaithe

LMETB Logo

An Rannóg Sláinte & Sábháilteachta

Oifigí Riaracháin BOOLM,
Bóthar na Mainistreach, An Uaimh, Co. na Mí, C15 N67E

Teil: 046 906 8200
R-phost: [email protected]