Faisnéis agus Cumarsáid Phoiblí

Dearbhú Cáilíochta (DC)
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Dearbhú Cáilíochta (DC) 5 Faisnéis agus Cumarsáid Phoiblí

Tá sé mar aidhm ag Beartas Faisnéis Phoiblí BOOLM a chinntiú go roinntear faisnéis chruinn go héasca le páirtithe leasmhara BO&O ar bhonn tráthúil.

In 2021, d’fhorbair BOOLM suíomh Gréasáin nua a sholáthraíonn raon faisnéise poiblí soiléir, cothrom le dáta agus inrochtana a bhaineann le BOOLM agus na seirbhísí a sholáthraíonn sé. Soláthraíonn sé naisc ghréasáin agus meáin shóisialta freisin do na hionaid agus na coláistí BO&O aonair.

Tá láithreacht ag Breisoideachas agus Oiliúint BOOLM ar Facebook,  Instagram, Twitter agus  YouTube.

Tá bróisiúr BO&O BOOLM don bhliain acadúil 2022/23 ar fáil anseo.

Tá eolas maidir leis na cláir oideachais agus oiliúna atá ann a agus a thugann BOOLM ar fáil freisin trí Mhol an Chúrsa Breisoideachais agus Oiliúna (MCBO&O).

Le haghaidh tuilleadh eolais

FET Quality Assurance Office

FET Centre, Chapel St, Dundalk,
Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Angela Cahill
Tel: 087 123 5572
Email: [email protected]