Próifíl an tSoláthraí

Athbhreithniú Tionscnaimh DCCÉ ar DC

Mar chuid dá ullmhúchán d’Athbhreithniú Tionscnaimh an DCCÉ ar DC, ceanglaítear ar BOOLM próifíl soláthraí a chur faoi bhráid an DCCÉ, ag leagan amach an ábhair seo a leanas:

  • Cúlra BOOLM
  • Misean, Luachanna, Fócas Straitéiseach agus Príomhtháscairí Feidhmíochta
  • Struchtúir Rialachais agus Bhainistíochta
  • Cur Chuige i leith Cáilíochta
  • Próifíl Réigiúnach
  • Próifíl Soláthair
  • Próifíl na bhFoghlaimeoirí
  • Próifíl Foirne
  • Comhoibriú agus Comhpháirtíochtaí

 Tá Próifíl Soláthraí BOOLM ar fáil le feiceáil anseo.

 

Le haghaidh tuilleadh eolais

FET Quality Assurance Office

FET Centre, Chapel St, Dundalk,
Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Angela Cahill
Tel: 087 123 5572
Email: [email protected]