Coláistí Iar-Ardteistiméireachta

Breisoideachas & Oiliúint
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Coláistí Iar-Ardteistiméireachta

Is cláir lánaimseartha iad cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta (IAT) a ullmhaíonn mic léinn le haghaidh fostaíochta nó le dul ar aghaidh agus tuilleadh staidéir a dhéanamh. Tá na cúrsaí deartha mar bhealach chun cinn do mhic léinn atá i mbun na hArdteistiméireachta (GCAT agus An Ardteistiméireacht Fheidhmeach san áireamh) nó a comhionann, nó d’aosaigh atá ag filleadh ar an oideachas.

Is iondúil go mbíonn Deimhniú ag Leibhéil 5 nó 6 DCCÉ.  Tá gné de thaithí oibre sna cúrsaí go léir. Maireann na cúrsaí bliain acadúil amháin ó mhí Mheán Fómhair go mí Lúnasa.

Is féidir le mic léinn rathúla iarratas a dhéanamh ar chláir tríú leibhéal in Institiúidí Teicneolaíochta agus in Ollscoileanna tríd an Scéim Naisc Ardoideachais.

Tairgtear cúrsaí san iomad réimse lena n-áirítear:

Talmhaíocht
Cúram Ainmhithe
Teicneolaíocht Ailtireachta
Ealaín
Ceantálaíocht
Bearbóireacht
Áilleacht
Gnó
Cúram Leanaí
Ríomhaireacht
Foirgníocht
Ealaín Cócaireachta
Altranas Fiaclóireachta

Margaíocht Dhigiteach
Cúram Éigeandála
Innealtóireacht
Staidéar Eachaí
Dearadh Faisin
Eolaíocht Fhóiréinseach
Dearadh Troscáin
Dearadh Cluichí Ríomhaireachta
Dearadh Grafach
Aclaíocht & Traenáil Phearsanta
Gruagaireacht
Cúram Sláinte
Fáilteachas & Lónadóireacht

Dlí & Coireolaíocht
Teicneolaíocht Mhótarfheithicle
Ilmheáin & Fótagrafaíocht
Ceol
Altranas
Cothú & Diaitéitic
Riarachán Oifige
Cógaisíocht
Réamh-Gharda & Slándáil
Na hEalaíona
Múinteoireacht
Smideadh Proifisiúnta
Síceolaíocht

Cúram Athshlánúcháin
Eolaíocht
Cúnamh Riachtanas Speisialta
Staidéar Sóisialta
Léiriúchán Fuaime
Gortuithe Spóirt
Staidéar Spóirt
Turasóireacht
Léiriúcháin Teilifíse & Scannáin
Obair don Aos Óg

Tá soláthar Iar-Ardteistiméireachta ag BOOLM i nDún Dealgan, i nDroichead Átha agus i nDún Búinne.

Le haghaidh tuilleadh eolais

O'Fiaich Institute

Ó Fiaich Institute of Further Education

Dublin Road, Dundalk,
Co. Louth, A91 WK75

Contact: Padraig McGovern
Tel: 042 9331398
Email: [email protected]

Web: www.ofi.ie

Drogheda Institute of Further Education

Drogheda Institute of Further Education

The Twenties, Drogheda,
Co Louth, A92 V586

Contact: David McDonnell
Tel: 041 983 7105
Email: [email protected]

Web: www.dife.ie

Dunboyne College of Further Education

Dunboyne College of Further Education

Office 10/11, Dunboyne Business Park, Dunboyne, Co Meath, A86 WC91

Contact: Denis Leonard
Tel: 01 802 6577
Email: [email protected]

Web: www.dunboynecollege.ie