Forléargas ar an bPróiseas Athbhreithnithe Tionscnaimh

Athbhreithniú Tionscnaimh DCCÉ ar DC
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Athbhreithniú Tionscnaimh DCCÉ ar DC 5 Forléargas ar an bPróiseas Athbhreithnithe Tionscnaimh

Forléargas ar an Athbhreithniú Tionscnaimh

Cuireadh tús le hAthbhreithniú Tionscnaimh DCCÉ ar Dhearbhú Cáilíochta sna Boird Oideachais agus Oiliúna in 2021. Tá BOOLM ag gabháil don phróiseas seo faoi láthair.

Le haghaidh tuilleadh eolais

FET Quality Assurance Office

FET Centre, Chapel St, Dundalk,
Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Angela Cahill
Tel: 087 123 5572
Email: [email protected]