Oiliúint Scileanna Sonracha

Breisoideachas & Oiliúint
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Cúrsaí Lánaimseartha 5 Oiliúint Scileanna Sonracha

Cad is Oiliúint Scileanna Sonracha ann?

Cuireann Oiliúint Scileanna Sonracha cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fáil a mhaireann idir sé agus daichead seachtain.

Cuirtear cúrsaí ar fáil san ionad nó trí fhoghlaim chumaisc nó ar líne. Tá siad deartha chun gairmcháilíochtaí foirmiúla agus réimse scileanna a bhaineann le fostaíocht a thabhairt d’fhoghlaimeoirí chun cabhrú leo siúd atá ag dul i mbun fostaíochta den chéad uair agus dóibh siúd ar mian leo uas-sciliú nó athsciliú.

Tugann oiliúint scileanna sonracha deis d’fhoghlaimeoirí scileanna agus eolas ceannródaíoch a fhorbairt, rud a chuireann lena n-infhostaitheacht agus lena roghanna gairme.

Tá cúrsaí Oiliúna Scileanna Sonracha saor in aisce agus is féidir liúntas oiliúna a íoc le foghlaimeoirí ar feadh thréimhse a gcúrsa. Is féidir le foghlaimeoirí liúntas cóiríochta a éileamh freisin más gá dóibh cónaí ar shiúl ón mbaile ar feadh thréimhse an chúrsa, nó liúntas taistil más cuí.

Cuirtear cúrsaí creidiúnaithe ar fáil i réimsí éagsúla lena n-áirítear:

 • HGV agus Tiomáint Bus
 • Scileanna Ríomhaireachta
 • Forbairt Bogearraí agus Líonra
 • Cúram Sláinte
 • Téarmaíocht Leighis
 • Cúntóir Cuntar Leighis
 • Gruagaireacht agus Áilleacht
 • Gnó agus Airgeadas
 • Bainistíocht
 • Cumarsáid
 • Innealtóireacht
 • Foirgníocht

Le haghaidh tuilleadh eolais

LMETB Logo

RSTC Recruitment and Guidance Services

Regional Skills Training Centre,
Coe’s Road, Dundalk, Co. Louth, A91 PH21

Tel: 042 9355 700
Email: [email protected]
Web: www.rstc.ie