Ceisteanna Coitianta

Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide

Ceisteanna Coitianta Ginearálta

Pasfhocail

Fíordheimhniú Ilsraithe

Cosaint Sonraí

Ceisteanna Coitianta Ginearálta

Cad é a chiallaíonn ríomhaire glúine a 'reimaging'?

Is minic a dhéanfaidh an roinn TF ríomhaire glúine a ‘reimaging’ chun fadhbanna a bhaineann le bogearraí a shocrú. Ciallaíonn sé sin go nglanfar do ríomhaire go hiomlán agus go gcuirfear ar ais chuig an staid chéanna ina raibh sé nuair a tugadh duit ar dtús é. Má tá víreas ann nach féidir a ghlanadh nó má tá clár nó comhad íoslódáilte agat a tháirgeann earráidí go leanúnach, is féidir leat ‘reimaging’ a iarraidh freisin. Tógann sé thart ar uair an chloig chun ‘reimaging’ a chur i gcrích. Tá sé de fhreagracht ort aon chomhaid is mian leat a choinneáil a shábháil chuig córas/gléas eile ar dtús.

An gá dom cóip de Microsoft Office a cheannach?

Cuireann BOOLM ceadúnas ar fáil d’Office 365 atá mar chuid de do chuntas BOOLM. Beidh rochtain agat ar an leagan ar líne de Word, PowerPoint, Excel, agus OneNote chomh maith le leaganacha deisce na gclár sin. Tá sé sin amhlaidh don fhoireann agus d’fhoghlaimeoirí.

Féach ar an rannóg oiliúna le haghaidh tuilleadh eolais.

Cad é an difríocht idir foghlaim ar líne agus foghlaim chumaisc?

I ré seo na teicneolaíochta, tá an-tóir ar ríomhfhoghlaim agus is é foghlaim chumaisc ceann de na cineálacha cur chuige a úsáidtear chun an coincheap sin a chur i bhfeidhm. Is meascán de dhá chur chuige i leith na foghlama í Foghlaim Chumaisc: foghlaim thraidisiúnta sa seomra ranga agus foghlaim ar líne.

Mar sin, trí Fhoghlaim Chumaisc, beidh buntáiste an dá thrá agat, mar go gcomhcheanglaítear solúbthacht na foghlama ar líne leis an deis a bheith ag plé duine le duine sa seomra ranga.

De ghnáth, i gclár ar líne, bíonn os cionn 80% den inneachar curtha ar fáil go hiomlán ar líne agus bíonn ‘am ranga’ teoranta ann ina mbuaileann scoláirí lena chéile, agus lena léachtóir(í) go pearsanta.

I gcláir foghlama chumaisc, is féidir idir 20%-80% den inneachar a sheachadadh ar líne agus is léachtaí / ranganna teagaisc / ranganna praiticiúla a sheachadtar in BOOLM a bhíonn sa chuid eile.

Ag Obair ón mBaile

Stóráil, Comhoibriú agus Glaonna gutha / Físghlaonna, cruinnithe nó ranganna: Tá forléargas ar úsáid Microsoft Teams ar fáil sa Rannán Oiliúna den suíomh seo. Is féidir Microsoft Teams a úsáid le haghaidh comhaid a stóráil agus comhoibriú, agus úsáidtear é freisin le haghaidh glaonna gutha / físghlaonna, chomh maith le cruinnithe agus ranganna ar líne.

Rochtain a fháil ar Sheirbhísí: Is féidir teacht ar na seirbhísí seo a leanas gan Líonra Príobháideach Fíorúil (VPN):

  • Ríomhphost, OneDrive, Teams agus gach aip eile de chuid Office 365
  • Croí-Thairseach
  • Moodle

Rochtain ar Líonra Príobháideach Fíorúil (VPN): I líon teoranta cásanna, b’fhéidir go mbeadh rochtain ag teastáil uait ar an Líonra Príobháideach Fíorúil (VPN). Sa chás go dtugtar rochtain duit ar na seirbhísí Líonra Príobháideach Fíorúil (VPN), déan athbhreithniú ar na treoirlínte úsáide seo a leanas;

  • Is féidir teacht ar fhaisnéis faoin tseirbhís Líonra Príobháideach Fíorúil (VPN) tríd an Roinn TF.
  • Is é FortiClient na bogearraí a úsáidtear agus bíonn ainm úsáideora agus pasfhocal ar leith agat.

Pasfhocail & Pasfhrásaí

Pasfhocail

Táthar ag caint le blianta anois faoin bhfocal faire is láidre agus is féidir a chumadh. An bhfuil sé níos fearr raiméis a úsáid le huimhreacha agus le siombailí, nó focail neamhchoitianta? Ar chóir dúinn focail chlaochlaithe a úsáid, níos mó ná focal amháin, teaghráin focal? Cé chomh héasca is atá sé do haiceálaithe gach modh a bhriseadh?

Ag deireadh an lae níl i gceist ach roinnt rialacha riachtanacha faoi chóid, iad a bhriseadh, agus slándáil dhaonna-réalaíoch:

  1. Bíonn sé níos deacra cóid níos faide a bhriseadh
  2. Is furasta focail choitianta iomlána a bhriseadh
  3. Bíonn sé níos deacra randamacht a bhriseadh
  4. Bíonn patrúin intuartha éasca a bhriseadh
  5. Tá daoine intuartha agus déanann siad dearmad ar randamú
Pasfhrásaí in aghaidh Pasfhocal: Na Difríochtaí

Is paschóid iad pasfhocal  agus pasfhrása araon, sraith de charachtair a úsáidtear chun do chuntais a dhaingniú. Is dócha go bhfuil an dá cheann comhdhéanta d’fhocail agus iad measctha le litreacha agus le carachtair. Is é an difríocht an dóigh a gcuirtear le chéile iad. Is focal amháin é pasfhocal, b’fhéidir dhá cheann, atá beartaithe chun haiceálaithe a chur trína chéile agus a chur dá dtreoir agus iad ag iarraidh briseadh isteach ar d’acmhainní digiteacha.

Is frása, abairt nó ráiteas iomlán é pasfhrása atá comhdhéanta as ceithre go deich bhfocal.

Caithfidh pasfhocal a chastacht go léir a dhíriú ar litreacha a mhalartú ar uimhreacha agus ar charachtair. Is droichead é an pasfhrása don bhearna idir cuimhne an duine agus castacht leordhóthanach chun haiceálaithe a stopadh.

Cad é is Pasfhrása Láidir ann?

Is pasfhrása láidir é ceann atá ceithre charachtar déag ar a laghad, lena n-áirítear meascán de litreacha, uimhreacha agus siombailí agus ar furasta duitse cuimhneamh air, ach ar deacair do dhaoine eile buille faoi thuairim a thabhairt air.

Conas Pasfhrása láidir a chruthú?

Is pasfhrása láidir é ceann atá ceithre charachtar déag ar a laghad, lena n-áirítear meascán de litreacha, uimhreacha agus siombailí agus ar furasta duitse cuimhneamh air, ach ar deacair do dhaoine eile buille faoi thuairim a thabhairt air.

An féidir liom mo phasfhocal / phasfhrása a insint do dhuine eile?

Ní féidir, má insíonn tú do phasfhocal do dhuine eile, tá d’aitheantas tugtha agat dóibh, rud a fhágann do chuntas oscailte do ‘mhí-úsáid’ agus má úsáidtear do chuntas ar bhealach míchuí is féidir tusa a choinneáil cuntasach as do chuid gníomhartha.

Fíordheimhniú Ilsraithe (MFA)

Cad is fíordheimhniú ilsraithe (MFA) ann?

Is sraith bhreise slándála é fíordheimhniú ilsraithe (Ilfhachtóir) do do chuntas BOOLM. D’aitheantas a fhíorú trí fhachtóir breise a úsáid (rud éigin atá agat agus atá ar eolas agat). Cuireann sé cosc ar dhaoine eile rochtain a fháil ar do chuntas, fiú má bhíonn do phasfhocal ar eolas acu.

I measc na bhfachtóirí breise a úsáidtear le haghaidh fíoraithe áirítear; cóid a ghineann an feidhmchlár Microsoft Authenticator, cóid slándála a sheoltar mar SMS chuig fóin phóca, nó glaonna teileafóin a ghintear go huathoibríoch chuig fón do dheisce oibre. B’fhéidir go bhfuil tú eolach ar chuid de na cleachtais a úsáidtear go forleathan cheana féin leis an mbaincéireacht ar líne.

Cén fáth a bhfuil fíordheimhniú ilsraithe (MFA) á thabhairt isteach ag BOOLM?

Cuidíonn fíordheimhniú ilsraithe (MFA) le troid i gcoinne fioscaireachta, innealtóireacht shóisialta agus ionsaithe pasfhocal le tréan urra. Mar gheall ar theagmhais slándála le déanaí agus an méadú ar líon na gcomhghéillte cuntais tá BOOLM ag tabhairt isteach MFA chun ilúsáideoirí agus sonraí a chosaint ar ionsaitheoirí a bhaineann leas as faisnéis aitheantais lag nó ghoidte.

Cad iad na seirbhísí a éileoidh orm logáil isteach ag úsáid fíordheimhniú ilsraithe (MFA)?

Beidh fíordheimhniú ilsraithe (MFA) ag teastáil le haghaidh gach iarratais a úsáideann Office 365 faoi láthair chun logáil isteach, Moodle san áireamh.

Cén fáth a gcaithfidh mé fíordheimhniú ilsraithe (MFA) a úsáid agus mé i suíomhanna BOOLM?

Ní mór duit fíordheimhniú ilsraithe (MFA)  a chruthú ar dtús agus tú inár scoileanna nó inár n-ionaid. Mar sin féin, ní bheidh ort an dara fachtóir a úsáid agus tú ag síniú isteach le linn gnáthlá oibre.

Mura lorgaíonn tú rochtain ar do r-phost lasmuigh de shuíomhanna BOOLM ansin ní bheidh ort é a úsáid, agus is féidir leat leanúint ar aghaidh ag rochtain gach seirbhís ríomhphoist agus Office 365 ar fhearann BOOLM.  Iarrfar fíordheimhniú ilsraithe (MFA) ort nuair a bheidh tú ag plé le sonraí BOOLM lasmuigh de líonraí BOOLM.

An dteastaíonn fón cliste uaim chun MFA a úsáid?

Ní gá duit fón cliste a bheith agat chun fíordheimhniú ilsraithe (MFA) a úsáid. De rogha air sin, is féidir leat fíordheimhniú ilsraithe (MFA)  a chur ar bun ionas go bhfaighidh tú teachtaireacht SMS nó glao gutháin chuig líne talún nuair is gá duit logáil isteach.

Is féidir tuilleadh eolais faoi na modhanna fíoraithe sonracha a fháil anseo.
https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/active-directory/user-help/multi-factor-authentication-end-user-first-time.

An gcosnaíonn sé airgead chun fíordheimhniú a dhéanamh le mo ghuthán?

Níl aon chostas ag baint le fíordheimhniú ar do ghuthán.

Cosaint Sonraí

Mar bhall foirne conas is féidir liom dea-chleachtas a leanúint maidir le Cosaint Sonraí?

Ba chóir do gach ball foirne eolas a chur ar bheartas, nósanna imeachta agus bainistíocht sáruithe BOOLM chomh maith leis na Treoirlínte don Fhoireann a léamh maidir le bheith ag cloí le Cosaint Sonraí (CS). Ba cheart don fhoireann freastal freisin ar aon oiliúint cosanta sonraí a thairgtear ar bhonn rialta.

Conas is féidir liom rochtain a fháil ar mo shonraí pearsanta?

I bhformhór na gcásanna, beidh an roinn a bhfuil do shonraí pearsanta ina seilbh aici in ann cóip de na taifid ábhartha a sholáthar duit má dhéanann tú iarratas neamhfhoirmiúil go díreach chucu. Mura bhfuil tú in ann rochtain a fháil ar do shonraí ar an mbealach seo, áfach, tá tú i dteideal iarratas ar rochtain ar shonraí pearsanta a dhéanamh chuig an BOO.

Cé aige a bhfuil rochtain ar mo chuid sonraí?

Ní bheidh rochtain ar do shonraí pearsanta ach ag baill foirne a bhfuil gá dlisteanach acu le rochtain a fháil ar shonraí chun críocha a ndualgais ghairmiúla a chomhlíonadh.

Cad iad na céimeanna a ghlacann BOOLM chun a chinntiú go bhfuil mo chuid sonraí slán?

Glacann BOOLM a chuid oibleagáidí chun do chuid sonraí a choinneáil slán go han-dáiríre. Ní mór do gach ball de phobal BOO cloí le Beartas agus Nósanna Imeachta cosanta sonraí an BOO agus le beartais agus nósanna imeachta Slándála TF. Tá nósanna imeachta soiléire le leanúint i gcás sárú slándála sonraí pearsanta agus cuireann BOOLM oiliúint rialta ar fáil do bhaill foirne chun an baol go dtarlódh sáruithe den sórt sin a íoslaghdú.

Cad iad na sonraí atá i seilbh BOOLM agus cén fáth a bhfuil na sonraí sin ina sheilbh aige?

Is rialaitheoir sonraí é BOOLM ar shonraí pearsanta thart ar 30000 ball foirne agus ábhar sonraí scoláirí. Tá réimse leathan sonraí ag BOOLM chun oibríochtaí éagsúla a dhéanamh agus braitheann na sonraí ar na críocha faoina bhfuil siad á gcoinneáil: Mar shampla: Coinnítear taifid foirne in Acmhainní Daonna chun críocha riaracháin; earcaíochta, ardú céime, oiliúna, tuarastail, pinsin.

Cad é cuspóir na reachtaíochta um Chosaint Sonraí?

Tá sé mar aidhm ag Cosaint Sonraí ceart príobháideachais daoine aonair a chosaint maidir le próiseáil a gcuid sonraí pearsanta ag na daoine a rialaíonn na sonraí sin. I measc na bpríomhchearta atá agat faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí tá an ceart chun rochtain a fháil ar do shonraí agus faisnéis a fháil faoi na sonraí pearsanta atá ag BOOLM fút, an ceart sonraí a athrú nó a bhaint i gcúinsí áirithe agus an ceart go n-úsáidfear do chuid sonraí de réir na rialachán um Chosaint Sonraí.

Le haghaidh tuilleadh eolais

LMETB Logo

Niall Callaghan

Ceann TF

Teil: 046 9068200
R-phost: [email protected]

LMETB Logo

David O'Connor

Oiliúnóir TF

Teil: 046 9068200
R-phost: [email protected]