Soláthraithe Sainoiliúna

Breisoideachas & Oiliúint

Cad is Soláthraithe Sainoiliúna ann?

Tacaíonn BOOLM le Soláthraithe Sainoiliúna chun deiseanna oideachais agus oiliúna a thairiscint do dhaoine a bhfuil riachtanais bhreise tacaíochta acu. Ní mór riachtanais a bheith ag iarratasóirí nach féidir a chomhlíonadh in Ionad neamh-speisialtachta.  Tá na cláir dírithe ar fhoghlaimeoirí; aitheanta go náisiúnta, creidiúnaithe agus tá siad oscailte do dhaoine atá 16 bliana d’aois agus níos sine. Tá cúrsaí ceaptha chun cabhrú le daoine aonair dul isteach sa mhargadh saothair nó dul isteach arís ann, go háirithe iad siúd atá thíos le heisiamh agus le míbhuntáiste sa mhargadh saothair.

Tacaíonn BOOLM leis an Líonra Náisiúnta Foghlama i nDún Dealgan agus san Uaimh mar sholáthraí sainoiliúna.

Courses offered include:

Ainm an Chúrsa Suíomh
Conairí chun Fostaíochta Leibhéal 3 DCCÉ Dún Dealgan
Ardscileanna Fostaíochta Leibhéal 3 DCCÉ An Uaimh
Tús Úr Leibhéal 3 DCCÉ Dún Dealgan/An Uaimh
Modh Mear chuig Fostaíocht Leibhéal 4 DCCÉ Dún Dealgan/An Uaimh
Scileanna Oifige Leibhéal 4 DCCÉ An Uaimh
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide Leibhéal 5 DCCÉ Dún Dealgan

Le haghaidh tuilleadh eolais

National Learning Network

National Learning Network Dundalk

The Ramparts, Dundalk, Co. Louth, A91 EV6T

Contact: Cormac Woods
Tel: 042 932 8441

Email: [email protected]

National Learning Network

National Learning Network Navan

Mullabuoy Industrial Estate, Navan, Co Meath, C15 YK8R

Contact: Shirley Nielsen
Tel: 046 9021975

Email: [email protected]