Seirbhís Foghlama d’Aosaigh

Breisoideachas & Oiliúint

Seirbhís Foghlama d’Aosaigh

Tá an tseirbhís seo ann do dhuine ar bith ar mian leis a mbunscileanna litearthachta, uimhearthachta nó TF a fheabhsú i dtimpeallacht thacúil. Cuireann sé Béarla ar fáil freisin do Chainteoirí Teangacha Eile (ESOL). Tá an tseirbhís saor in aisce agus faoi rún agus tá na ranganna deartha chun freastal ar riachtanais gach foghlaimeora. Bíonn ranganna lae agus oíche ar fáil ar bhonn leanúnach i rith na bliana.

I measc samplaí de na cúrsaí a chuirtear ar fáil tá:

  • Ranganna duine le duine, ina n-oibríonn foghlaimeoirí ina n-aonar le teagascóir
  • Ranganna grúpa beag i réimse ábhar – lena n-áirítear mata laethúil, litriú, léitheoireacht agus scríbhneoireacht, ríomhairí
  • Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile (ESOL)

Cuireann Seirbhís Foghlama d’Aosaigh BOOLM cúrsaí foghlama teaghlaigh ar fáil i scoileanna áitiúla atá san áireamh sa phlean náisiúnta um Chomhionannas Deiseanna sna Scoileanna (DEIS) a Sheachadadh. Cabhraíonn ranganna Foghlama Teaghlaigh le tuismitheoirí agus le leanaí foghlaim le chéile.

Tuilleadh eolais a fháil faoinár ranganna ESOL (Úcráinis agus Béarla)

Le haghaidh tuilleadh eolais

LMETB Logo

Meath Adult Learning Service

LMETB FET Campus,  Railway St, Navan, Co. Meath, C15 X407

Contact: Claire Fitzgerald
Tel: 086 1373979
Email: [email protected] 

LMETB Logo

Drogheda/Mosney Adult Learning Service

FET Centre, King St, Drogheda, Co, Louth, A92 R594

Contact: Deirdre Carmody
Tel: 086 0828673
Email[email protected]

LMETB Logo

Dundalk/Ardee Adult Learning Service

FET Campus, Chapel St Dundalk, Co. Louth, A91 EOAW

Contact: Kinga Byrne
Tel: 086 0132244
Email: [email protected]