Ionad Oiliúna Pobail

Breisoideachas & Oiliúint

Ionad Oiliúna Pobail Dhún Dealgan

Cuireann Ionad Oiliúna Pobail Dhún Dealgan (Ionad Oiliúna Magnet) roghanna gairmoideachais agus gairmoiliúna ar fáil chun freastal ar riachtanais daoine óga idir 16-20 bliain d’aois ón gceantar áitiúil a d’fhág an scoil go luath nó a d’fhág gan mórán cáilíochtaí nó gan aon cháilíochtaí.

Cuidítear le gach foghlaimeoir a n-acmhainneacht is mó a aithint agus a fhorbairt ar a luas féin i dtimpeallacht foghlama le tacaíocht.

I measc na gclár atá ar fáil tá:

  • Foghlaim Ghinearálta Leibhéal 2 DCCÉ
  • Scileanna Infhostaitheachta Leibhéal 3 DCCÉ
  • Scileanna Fostaíochta Leibhéal 4 DCCÉ
  • Cúram Leanaí Leibhéal 5 DCCÉ
  • Gruagaireacht Leibhéal 2 City & Guilds

Le haghaidh tuilleadh eolais

LMETB Logo

RSTC Recruitment and Guidance Services

Regional Skills Training Centre,
Coe’s Road, Dundalk, Co. Louth, A91 PH21

Tel: 042 9355 700
Email: [email protected]
Web: www.rstc.ie