Ráiteas Straitéise 2022-2026

Home 5 Cad a Dhéanaimid 5 Ráiteas Straitéise 2022-2026

Faoi Alt 27 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013, ceanglaítear ar BOOLM Ráiteas Straitéise 5 bliana a ullmhú ina leagtar amach cuspóirí an Bhoird, tosaíochtaí na gcuspóirí sonraithe agus na straitéisí chun na cuspóirí sin a bhaint amach. 

Íoslódáil PDF anseo