Glúin an Cheoil

Corparáideach
Home 5 Corparáideach 5 Glúin an Cheoil

Réamhrá

Samhlaigh dá bhféadfadh gach leanbh agus duine óg in Éirinn fás aníos mar chuid de phobal ina bhfaigheadh siad taithí ar chuimsiú, cruthaitheacht, éagsúlacht agus cumhachtú tríd an gceol.

Is clár comhpháirtíochta náisiúnta é Glúin an Cheoil a bhfuil sé mar mhisean aige eispéiris spreagúla a chruthú do leanaí agus do dhaoine óga tríd an gceol.

Is é Glúin an Cheoil clár náisiúnta oideachais ceoil na hÉireann, a athraíonn saol leanaí agus daoine óga idir 0 agus 18 mbliana d’aois trí rochtain a chruthú ar theagasc gutha agus uirlise ar ardchaighdeán ina gceantair áitiúla.

Arna thionscnamh ag Líonra an Cheoil in 2010, tá Glúin an Cheoil á cómhaoiniú ag U2, Cistí na hÉireann, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Comhpháirtíochtaí Oideachas Ceoil Áitiúla. Faoi láthair tá an clár ag feidhmiú in 25 Ceantar in Éirinn, Lú agus an Mhí ina measc.

Croíluachanna Ghlúin an Cheoil:

  • Tá sé mar aidhm ag Glúin an Cheoil deireadh a chur leis na bacainní a chuireann cosc ar leanaí agus ar dhaoine óga páirt a ghlacadh sa cheol, mar sin tá inacmhainneacht agus inrochtaineacht lárnach i ngach clár.
  • Creideann Glúin an Cheoil i gcur chuige cuimsitheach i leith theagasc agus fhoghlaim an cheoil, rud a chinntíonn go mbíonn meas agus aird ar leas an linbh/an duine óig.
  • Oibrímid le ceoltóirí oilte paiseanta, a spreagann agus a thacaíonn le daoine óga chun a gcuid scileanna cruthaitheachta agus ceoil a fhorbairt.

Tá sé mar aidhm againn domhan déanta ceoil a oscailt do na mílte leanbh agus duine óg nach mbeadh an deis acu taithí a fháil air murach sin.

Le haghaidh tuilleadh eolais

LMETB Logo

Ionad Glúin Cheoil Lú

Campas Breisoideachais agus Oiliúna,
BOOLM, Sráid an tSéipéil, 
Dún Dealgan, Co. Lú, A91 C7D8

Teil: 042 936 4635
R-phost: [email protected]

LMETB Logo

Ionad Giniúint Cheoil na Mí

BOOLM, Bóthar na Mainistreach,
An Uaimh,
Contae na Mí, C15 N67E

Teil: 046 901 0046
R-phost: [email protected]