DC in BO&O

Dearbhú Cáilíochta (DC)

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (BOOLM) tiomanta don sármhaitheas sa Dearbhú Cáilíochta a chinntiú dá chláir agus dá sheirbhísí go léir, ar aon dul lena Ráiteas Straitéise.

Is cuspóir cáilíochta de chuid BOOLM é a chinntiú go gcloítear leis na Treoirlínte Reachtúla Dearbhaithe Cáilíochta de chuid Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (DCCÉ), chun cultúr cáilíochta a fhorbairt agus chun a chinntiú go mbeidh eispéireas a bhfuil a cháilíocht dearbhaithe ag aon duine a bhíonn páirteach i gclár Breisoideachais agus Oiliúna.

Tá Ráiteas Straitéise BOOLM 2022-26 á fhorbairt faoi láthair.

Le haghaidh tuilleadh eolais

FET Quality Assurance Office

FET Centre, Chapel St, Dundalk,
Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Angela Cahill
Tel: 087 123 5572
Email: [email protected]