Bainistíocht Faisnéise agus Sonraí

Dearbhú Cáilíochta (DC)
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Dearbhú Cáilíochta (DC) 5 Bainistíocht Faisnéise agus Sonraí

Cosaint Sonraí

Tá beartais cosanta sonraí, ar aon dul leis an reachtaíocht, i bhfeidhm in BOOLM.

Cliceáil ANSEO chun eolas a fháil ar bheartais agus ar nósanna imeachta Cosanta Sonraí BOOLM.

Tá ráiteas tionchair sonraí i bhfeidhm ag BOOLM do Chóras Tacaíochta Foghlaimeoirí Cláir (CTFC), a gceanglaítear ar fhoghlaimeoirí é a shíniú mar chuid den phróiseas ionduchtúcháin foghlaimeora. Cuireann an ráiteas seo na foghlaimeoirí ar an eolas faoin gcaoi a n-úsáideann an Bord sonraí pearsanta agus cé leis a bhféadfaí iad a roinnt.

 

Saoráil Faisnéise

Cliceáil ANSEO  chun rochtain a fháil ar fhaisnéis faoi bheartais agus nósanna imeachta um Shaoráil Faisnéise BOOLM.

Le haghaidh tuilleadh eolais

FET Quality Assurance Office

FET Centre, Chapel St, Dundalk,
Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Angela Cahill
Tel: 087 123 5572
Email: [email protected]