Scoileanna Náisiúnta Pobail

Scoileanna
Home 5 Scoileanna 5 Scoileanna Náisiúnta Pobail

Ag an mBunleibhéal

Is timpeallacht foghlama chomhbhách í an Scoil Náisiúnta Phobail ina gcuirtear fáilte roimh gach leanbh, ina dtugtar urraim agus meas dóibh agus ina gcuidítear leo a gcumas iomlán a bhaint amach is cuma cén cúlra, náisiúntacht nó creideamh atá acu.

Féachann Scoileanna Náisiúnta Pobail lena chinntiú go n-oibríonn gach ball de phobal na scoile i gcomhpháirtíocht, ar mhaithe leis na daltaí, agus le forbairt an phobail ar fad.

Feidhmíonn Bord Oideachais agus Oiliúna Lú & na Mí ceithre Scoil Náisiúnta Phobail:

Community National Schools

Scoileanna Náisiúnta Pobail BOOLM

Bog do chúrsóir os cionn biorán léarscáile chun tuilleadh eolais a fháil ar an suíomh sin

Le haghaidh tuilleadh eolais

 

Community National Schools Logo

Scoil Náisiúnta Phobail Ard Rí

Ard Rí Community National School, Balreask Old, Navan, Co. Meath

Fón: 087 134 1007
Rphost: [email protected]
www.ardricns.ie

Scoil Náisiúnta Phobail Fhochairde

Ashbourne Education Campus, Killegland,
Ashbourne, Co. Meath

Fón: 086 8522068
Rphost: [email protected] 
 www.ashbournecns.ie

Scoil Náisiúnta Phobail Dhún Seachlainn

Dunshaughlin GAA Grounds, Drumree Road,
Dunshaughlin, Co. Meath

Fón: 086 8522070
Rphost: [email protected]
www.dunshaughlincns.ie

Scoil Náisiúnta Phobail Chill Dhéagláin

Faughart, Dundalk,
Co. Louth,
A91 D897

Fón: (042) 937 1931
Rphost: [email protected]
Web: www.faughartcns.ie