Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide

Home 9 Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide

An Rud a Dhéanaimid

Cuireann Seirbhísí TF BOOLM réimse leathan de sheirbhísí TF ginearálta agus speisialaithe ar fáil do mhic léinn agus d’fhoireann BOOLM, chun tacú le cuspóirí an BOO i réimsí lena n-áirítear Teagasc agus Foghlaim. Tacaíonn agus cothaíonn Seirbhísí TF BOOLM leis an mbonneagar ríomhaireachta atá mar bhonn agus mar thaca faoi na seirbhísí sin.  Tá sonraí na seirbhísí a sholáthraítear ar fáil ar an suíomh gréasáin seo, agus is féidir tacaíocht agus cúnamh a fháil chun na seirbhísí sin a úsáid trí:

  • Athbhreithniú a dhéanamh ar an Rannóg Ceisteanna Coitianta againn thíos
  • Teagmháil a dhéanamh leis an Deasc Seirbhíse trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected] nó glaoch ar  +353 (0)1 4663500

Seirbhísí TF BOOLM

Ticéad Deasc Chabhrach a Tharraingt Anuas

Eolas don Fhoireann

Eolas do Mhic Léinn

Slándáil & Sábháilteacht Ríomhaireachta

Oiliúint

Ceisteanna Coitianta (CCnna)

Le haghaidh tuilleadh eolais

LMETB Logo

Niall Callaghan

Ceann TF

Teil: 046 9068200
R-phost: [email protected]

LMETB Logo

David O'Connor

Oiliúnóir TF

Teil: 046 9068200
R-phost: [email protected]