Scéim Teanga BOOLM

Home 5 Cad a Dhéanaimid 5 Scéim Teanga BOOLM

Scéim Teanga Oifigiúil BOOLM

D’fhaomh an tAire Stáit sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, an tUasal Jack Chambers T.D. Scéim Teanga Oifigiúil BOOLM.

Fanfaidh an scéim i bhfeidhm go ceann tréimhse 3 bliana ón 01 Meán Fómhair 2021 nó go dtí go mbeidh scéim nua formheasta, cibé cé acu is déanaí.

Is é aidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla úsáid na Gaeilge i ngnóthaí poiblí a chur chun cinn agus a chinntiú go n-úsáideann comhlachtaí poiblí an Ghaeilge agus iad i mbun cumarsáide leis an bpobal agus / nó ag soláthar seirbhísí don phobal.

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí meáite ar na gealltanais a rinneadh i scéim teanga an bhoird a chur i bhfeidhm.

Martin G O’Brien
Príomhfheidhmeannach