Scoileanna

Home 9 Scoileanna

Cé hiad Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (BOOLM)?

Is é BOOLM an soláthraí oideachais cuimsitheach is mó i réigiún Lú agus na Mí le réimse de sheirbhísí oideachais ón mbunscoil go dtí an t-iar-bhunoideachas agus breisoideachas agus oiliúint.

Tá BOOLM tiomanta don tsármhaitheas agus don nuálaíocht in oideachas daoine óga agus daoine fásta a sholáthar trí sheirbhísí dinimiciúla a sholáthraíonn an fhoireann ghairmiúil.

Táimid bródúil as freastal ar phobail chontaetha Lú agus na Mí, oibriú lenár gcomhpháirtithe oideachais agus le gníomhaireachtaí eile laistigh dár bpobail agus go náisiúnta chun cur le forbairt agus fás leanúnach seirbhísí oideachais SNP agus iar-bhunscoile i réigiún Lú/na Mí.

Scoileanna Náisiúnta Pobail

Iar-bhunscoileanna

Feachtais Phátrúnachta

Teagmhálaí Baile Scoile Pobail

Boird Bhainistíochta

Riachtanais Speisialta Oideachais

Tacaíocht do Mhic Léinn & Folláine

Achomhairc Alt 29

Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta

Cosaint Leanaí

Forbhreathnú ar an Stiúrthóireacht Scoileanna

Déan Teagmháil le Stiúrthóireacht na Scoileanna

The AMTCE FET Advanced Manufacturing Pathways Schools Project

Bunscoileanna agus Meánscoileanna BOOLM

Bog do chúrsóir os cionn biorán léarscáile chun tuilleadh eolais a fháil ar an suíomh sin