Ionad Ard-Oiliúna Déantúsaíochta Barr Feabhais (AMTCE)

Breisoideachas & Oiliúint
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Forbairt Scileanna Fostaithe 5 Ionad Ard-Oiliúna Déantúsaíochta Barr Feabhais (AMTCE)

Tá sé mar aidhm ag an Ionad Ard-Oiliúna Déantúsaíochta Barr Feabhais (AMTCE) an oiliúint a theastaíonn ó ghnólachtaí a chur ar fáil chun an t-aistriú rathúil a dhéanamh chuig teicneolaíochtaí agus chuig cleachtais Tionscail 4.0.

Tacaíonn an AMTCE le daoine athsciliú nó uas-sciliú a dhéanamh i dteicneolaíochtaí agus i bpróisis atá ábhartha d’ardmhonaraíocht, mar shampla, in earnálacha na hInnealtóireachta, na cógaisíochta, na Bithchógaisíochta, an bhia agus na dí.

Cuireann AMTCE catalóg fhairsing cúrsa ar fáil do chuideachtaí agus dá bhfostaithe, atá deartha do riachtanais an tionscail agus a sholáthraíonn cleachtóirí oiliúna tionscail ceannródaíocha. Tá an deis ag fostaithe san earnáil déantúsaíochta nó ag daoine aonair ar mian leo tabhairt faoi ghairmeacha nua san earnáil, tá an deis acu deimhnithe Leibhéal 5/6 DCCÉ a fháil nó scileanna teicneolaíochta le deimhniú díoltóra.

Le haghaidh tuilleadh eolais

AMTCE Logo

Building B, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth, A91 Y319

Contact: Michael McGrath
Tel: 042 9419040
Email: [email protected]