Comhaltaí Boird BOO

Home 9 Cad a Dhéanaimid 9 Comhaltaí Boird BOO

Ón 1 Iúil 2013, cuireadh deireadh le Coiste Gairmoideachais Lú agus Coiste Gairmoideachais na Mí agus bunaíodh eintiteas nua bríomhar forásach darb ainm Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí. Tionóladh an chéad chruinniú den Bhord i gColáiste Pobail Naomh Oilibhéar, Droichead Átha Déardaoin, an 25 Iúil 2013.

Is é Martin G. O’Brien Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí.

 

Comhaltaí Boird BOOLM

Ainm Ainmnithe ag

An Clr. Andrea McKevitt

Comhairle Chontae Lú

An Clr. Kevin Meenan

Comhairle Chontae Lú

An Clr. Eileen Tully

Comhairle Chontae Lú

An Clr. John Sheridan

Comhairle Chontae Lú

An Clr. Marianne Butler

Comhairle Chontae Lú

An Clr. Caroline O’Reilly

Comhairle Chontae na Mí

An Clr. Maria Murphy

Comhairle Chontae na Mí

An Clr. Nick Killian

Comhairle Chontae na Mí

An Clr. Paul McCabe

Comhairle Chontae na Mí

An Clr. Gerry O’Connor

Comhairle Chontae na Mí

An Clr. Wayne Harding

Comhairle Chontae na Mí

An Clr. David Gilroy

Comhairle Chontae na Mí

Mr. Barry John McCourt

Ionadaí Foirne LMETB

Ms. Caroline Canny

Ionadaí Foirne LMETB

Mr. Damian Kearns

Ionadaí Tuismitheoir LMETB

Ms. Malgorzata Gilani

Ionadaí Tuismitheoir LMETB

Mr. Bill Sweeney

Ionadaí Pobail

Mr. Billy Doyle

Ionadaí Pobail

Ms. Siobhán Greer

Ionadaí Pobail

Ms. Tara Walker

Ionadaí Pobail

Máirín Uí Fháinnín, a Uasal

Ionadaí Pobail