Tuarascáil Féinmheastóireachta

Athbhreithniú Tionscnaimh DCCÉ ar DC

Beidh Tuarascáil Féinmheastóireachta BOOLM, a ullmhaíodh mar chuid d’Athbhreithniú Tionscnaimh an DCCÉ ar DC, anailís ar BOOLM, ar a fhéiniúlacht agus ar a chur chuige maidir le dearbhú cáilíochta agus feabhsú de réir na dTéarmaí Tagartha atá leagtha síos ag an DCCÉ.

Sa Tuarascáil Féinmheastóireachta, scrúdófar cur i bhfeidhm agus éifeachtacht Nósanna Imeachta DC BOOLM trí thrí phríomhchuspóir:

  1. Rialachas agus Bainistiú Cáilíochta
  2. Teagasc, Foghlaim agus Measúnú
  3. Féinmheastóireacht, Monatóireacht agus Athbhreithniú

Tá an Tuarascáil Féinmheastóireachta BOOLM ar fáil anseo

Tá eolas faoin gcomhairliúchán a rinneadh mar chuid den phróiseas Féinmheastóireachta le fáil thíos:

Le haghaidh tuilleadh eolais

FET Quality Assurance Office

FET Centre, Chapel St, Dundalk,
Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Angela Cahill
Tel: 087 123 5572
Email: [email protected]