Seirbhísí Óige

Breisoideachas & Oiliúint

Cad iad Seirbhísí Óige BOOLM?

Cuireann Oifig Óige BOOLM, i gcomhar leis an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLO) réimse leathan seirbhísí ar fáil do dhaoine óga idir 10 agus 24 bliain d’aois. Téann siad i gcomhairle le páirtithe leasmhara bainteacha chun riachtanais obair óige a thagann chun cinn sa réigiún a shainaithint agus tairgeann réimse leathan seirbhísí lena n-áirítear:

  • Scéimeanna maoinithe a riar chun tacú le hobair Óige, lena n-áirítear UBU D’Áit Do Spás, Scéim Deontais Club Óige Áitiúil, Scéim Seirbhís Óige LADTI+, an Tionscnamh Tacaíochta Spriocdhírithe Infhostaitheachta don Óige srl.
  • Cúnamh agus tacaíocht d’eagrais Obair Óige m.sh. Foróige, Obair Óige Éireann, Gasóga Éireann, Banóglaigh Éireann, Banóglaigh Chaitliceacha na hÉireann, Ord Mhálta, Macra na Feirme agus eile
  • Rannpháirtíocht in obair na gCoistí Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga (CYPSC) sa réigiún
  • Tacaíocht, comhairle agus moltaí do Choiste Obair Óige BOOLM.

Le haghaidh tuilleadh eolais

LMETB Logo

Youth Officer Louth

FET Campus, Chapel St Dundalk, Co. Louth, A91 C7D8

Contact: Ian Walker
Tel: 042 933 4047
Email: [email protected]

LMETB Logo

Youth Officer Meath

LMETB FET Campus, Railway Street,
Navan, Co Meath, C15 X407

Contact: Claire Reburn
Tel: 046 901 0083 or 086-0679509
Email[email protected]

LMETB Logo

Youth Officer Drogheda

FET Centre, King St, Drogheda,
Co Louth, A92 R594

Contact: Stephen McArdle
Tel: 086 128 3862
Email: [email protected]