Coláiste Lú

Is Gaelcholáiste iarbhunscoile é Coláiste Lú. Is siombal í an fáinne ór don Ghaeilge. Léiríonn sé ár dtiomantas mar phobal scoile líofacht sa ghaeilge a chothú i measc ár scoláirí tríd oideachas cuimsitheach trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil i dtimpeallacht tumoideachais.

Cúram, Forbairt, Feabhas.
 

Is é manna na scoile ná Cúram, Forbairt, Feabhas. Is ráitéas cumhachtach é seo a léiríonn ár dtiomantas le cúram a thabhairt donár scoláirí agus donár scoil. Creidimid go bhfuil ceart agus freagracht ag gach ball de chlann Choláiste Lú forbairt in áit oibre agus foghlama atá dearfach, slán agus uileghabhálach. OIbríonn an fhoireann d’oideoirí eisceachtúla i gColáiste Lú le meas agus le machnamh lenár scoláirí chun chinntiú go bhfuilimid ag freastal ar riachtanais an phobal scoile sa saol atá ag athrú.

Tá forbairt an scoláire lárnach i ngach gné den scoil. Déanfaimid ár seacht ndícheall chun forbairt iomlán na scoláirí a chothú agus a mhisniú, nósanna láidre oibre a chothú iontu agus cabhrú leo iad féin a fhorbairt mar dhaoine freagracha, cumasacha agus comhbhácha.

Mar chuid den mhana seo, braithimid mar phobal scoile go bhfuil sé de dhulgas orainn na daltaí atá faoinár gcúram a chaomhnú, aire a thabhairt dóibh agus timpeallacht sláinte agus sábháilte a chur ar fáil dóibh, timpeallacht a thabharfaidh tacaíocht dóibh agus iad ag iarraidh feabhas acadúil a bhaint amach agus timpeallacht a chabhróidh leo forbairt mar dhaltaí agus mar mhná agus fir óga. Is é an príomhchuspóir atá ag an gCód Iompair seo ná treoir a thabhairt do phobal na scoile.

Contact Details

Twitter: Colaiste Lu
You Tube: Colaiste Lu

Coláiste Lú
Sráid an tSéipéil
Dún Dealgan
Co. Lú 

Guthán: (042) 935 2428  
Ríomhphost: colaistelu@lmetb.ie
Láithreán gréasáin: www.colaistelu.ie
Twitter: Colaiste Lu
You Tube: Colaiste Lu

Go back