Aighneachtaí á Lorg: Act na dTeangacha Oifigiúla, 2003

November 22, 2018

DRÉACHTSCÉIM Á hULLMHÚ AG Bord Oideachas agus Oiliúna Lú agus na Mí.

Tá sé i gceist ag Bord Oideachas agus Oiliúna Lú agus na Mí scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Bord Oideachas agus Oiliúna Lú agus na Mí ó aon pháirtithe leasmhara. 

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig: Seoladh ríomhphoist: ckennedy@lmetb.ie

Ainm an chomhlachta: Bord Oideachas agus Oiliúna Lú agus na Mí
Seoladh an chomhlachta: Bóthar na Mainstreach, An Uaimh, Contae na Mí C15 N67E

Roimh 5:00 i.n. Déardaoin, 20 Nollaig 2018

 Is féidir go mbeidh fáil go poiblí ar aighneachtaí ag www.lmetb.ie 

Go back