Tairiscintí

Cuirfear gach tairiscint de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí i gcomhair earraí agus seirbhísí os cionn €25,000 gan CBL a áireamh ar shuíomh soláthar rThairiscintí: http://etenders.gov.ie/

Is féidir sonraí thairiscintí foilsithe tar éis 1 Iúil 2014 a fháil ag úsáid an fheidhm cuardaigh thíos.

Is féidir sonraí thairiscintí foilsithe roimh an dáta seo a fháil ar an suíomh rThairiscintí.

There are no tenders to display.

Comhroinn