Scéim Teanga Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí

Thug an tAire Stáit sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tUasal Joe McHugh T.D., faomhadh do Scéim Teanga Oifigiúil Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí.

Beidh feidhm ag an scéim ar feadh tréimhse trí bliana ón 7 Nollaig 2015 nó go dtí go dtabharfar faomhadh do scéim eile, cibé acu dáta is déanaí.

Is é an aidhm atá ag Acht na dTeangacha Oifigiúla úsáid na Gaeilge i ngnóthaí poiblí a chur chun cinn agus cinntiú go n-úsáidfidh comhlachtaí poiblí an Ghaeilge nuair atá siad i mbun cumarsáide leis an bpobal agus/nó ag soláthar seirbhísí don phobal.

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí tiomanta na gealltanais atá déanta aige maidir le scéim teanga an Bhoird a chur i bhfeidhm.

Martin O’Brien

Príomhfheidhmeannach

Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí Scéim Teanga 2015-2018

Comhroinn