Folúntais

Earcaíonn Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí do phostanna inár scoileanna agus inár n-ionaid. I measc na bpostanna ach ní go heisiach bíonn; postanna teagaisc, riaracháin, bainistíochta, teagaisc le sainchúraim ar leith agus tacaíochta.

Is fostóir comhionannas deiseanna é BOOLM. Bíonn earcaíocht le BOOLM bunaithe ar cháilíochtaí agus cumas an iarrthóra dualgais ghrád an phoist a chur i gcrích.

Fógrófar ár bhfolúntais ar www.etbjobs.ie

Painéal Mhúinteoirí Ionaid do 2016 – 2017

Tá sé ar intinn ag BOOLM Painéal Mhuinteoirí Ionaid de mhúinteoirí dara leibhéal agus de mhúinteoirí breisoideachais atá cáilithe agus aitheanta a chaithfidh ábhair a bheith acu atá mar chuid de churaclam an Roinn OIdeachais agus Scileanna do scoileanna dara leibhéal agus ábhair d’oideachas Iar-Ardteistiméireachta.

Úsáidfaí an painéal seo i gcomhair ionadaíochta ócáideacha gur féidir bheith ag teastáil le gearrfhógraíocht le linn na scoilbhliana 2014-15. Cuirfear an painéal i ngniomh ar an 1 Meán Fómhair 2016 agus críochnófar ar an 31 Bealtaine 2017. Fógraítear gach post múinteoireachta eile sa gnáthbhealach.

Féach na nascanna thíos le haghaidh thuilleadh eolais agus foirm iarratais.

Sonraí Teagmhála

Rannóg Acmhainní Daonna
Oifigí Riaracháin BOOLM,
Sráid an tSéipéil,
Dún Dealgan,
Co. Lú.

Guthán: 042 9334047
Ríomhphost: recruitment@lmetb.ie

 

Rannóg Acmhainní Daonna
Oifigí Riaracháin BOOLM,
Bóthar na Mainistreach,
An Uaimh,
Co. na Mí.

Guthán:046 902 1447
Ríomhphost: recruitment@lmetb.ie

 

 

Comhroinn