Comhaltaí Boird LMETB

Tháinig deireadh le Coiste Gairmoideachais Lú agus Coiste Gairmoideachais na Mí an 1 Iúil 2013, agus bunaíodh eagraíocht bhríomhar fhorásach ina n-áit ar tugadh Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí air. Reáchtáladh céad chruinniú an Bhoird i bPobalscoil Oilibhéar ar an Déardaoin, 25 Iúil 2013.

Is é Martin G. O’ Brien Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí.

Is é Peter Kierans an chéad Phríomhfheidhmeannach a bhí ag Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Uasal Kierans ag cruinniú tionscnaimh an Bhoird: ‘Tá a fhios agam go mbeidh Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí ar thús cadhnaíochta ó thaobh seirbhísí oideachais ar ardchaighdeán a sholáthar. Tá fónamh déanta ag Coistí Gairmoideachais Lú agus na Mí don náisiún seo le breis is ceithre scór bliain agus, i gcásanna áirithe, d’fhreastail dhá ghlún nó níos mó den teaghlach céanna ar scoileanna na gCoistí Gairmoideachais, bhain siad leas as seirbhísí Oideachais d’Aosaigh agus ghlac siad páirt i dTreoir d’Aosaigh.

Inlíon ar líne hipearnasc anseo

Comhaltaí Boird LMETB

Name Arna n-ainmniú ag
Peter Savage Comhairle Contae Lú
Oliver Tully Comhairle Contae Lú
Maeve Yore Comhairle Contae Lú
Marianne Butler Comhairle Contae Lú
Tomás Sharkey Comhairle Contae Lú
Maria Murphy Comhairle Contae na Mí
Eimear Ferguson Comhairle Contae na Mí
Wayne Harding Comhairle Contae na Mí
Sharon Tolan Comhairle Contae na Mí
Nick Killian Comhairle Contae na Mí
Damien O’ Reilly Comhairle Contae na Mí
Trevor Golden Comhairle Contae na Mí
Ciarán O’Donnell Ionadaí Foirne LMETB
Catherine Clair Ionadaí Foirne LMETB
Ashimedua Okonkwo Ionadaí Tuismitheoir LMETB
Cormac Bohan Ionadaí Tuismitheoir LMETB
Bill Sweeney Ionadaí Pobail
Siobhán Greer Ionadaí Pobail
Sean Patrick Carey Ionadaí Pobail
Alan Breathnach Ionadaí Pobail
Jennifer D’Arcy (Chairperson) Ionadaí Pobail

 

Comhroinn