Baill ETB

Chuir Acht na mBord Oideachais agus Oiliúna 2013 socruithe i bhfeidhm do bhunú 16 Bord Oideachais agus Oiliúna nua in áit na 33 CGO a bhí ann. Ar 1 Iúil 2013 chumaisc CGO Chontae Lú agus CGO Chontae na Mí chun Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí a dhéanamh.

Tagann 17 Iarbhunscoil agus Bunscoil amháin faoi bhainistiú an BOOLM agus tá sé freagrach as réimse leathan de sheirbhísí do Dhaoine Fásta ar fud an dá chontae, Seirbhísí Foghlama do Dhaoine Fásta, Oideachas Pobail, ​an Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas, DSOG agus Treoir san Oideachas Aosach san áireamh. Tá 8 Ionad Ógtheagmhála sa dá chontae. Ón 1ú Iúil, 2014 tagann Lárionad Réigiúnda um Thraenáil agus Scileanna ​faoi bhainistiú an BOOLM chomh maith, tar éis dó thrasnú ó SOLAS ar an dáta sin.​

Comhroinn