Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla

Breisoideachas & Oiliúint
Home 5 Breisoideachas & Oiliúint 5 Oideachas, Oiliúint agus Seirbhísí don Aos Óg 5 Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla

SCÉIM DEONTAIS CHLUBANNA ÓGA ÁITIÚLA 2024

Faoin Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla (lena n-áirítear na Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta do Ghrúpaí Óige Faoi stiúir Oibrithe Deonacha), tá deontais aonuaire á gcur ar fáil do chlubanna/grúpaí óige áitiúla chun cabhrú lena riachtanais forbartha lena n-áirítear tacú le costais riaracháin, cláir agus seirbhísí.

Tugtar cuireadh do chlubanna/grúpaí óige Lú agus na Mí cur isteach ar mhaoiniú aonuaire faoi na nithe seo a leanas:

 

Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla 2024

Is é an spriocdháta chun foirmeacha iarratais comhlánaithe a fháil ná 5pm, Dé hAoine 26 Aibreán, 2024.
Ní ghlacfar le hiarratais ach trí ríomhphost agus seolfar iad chuig: [email protected]

Ní ghlacfar le hiarratais phoist.
Ní dhéanfar iarratais a gheofar i ndiaidh an dáta seo a mheas in imthosca ar bith.

Cuireann an tAonad Gnóthaí Óige, An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige maoiniú ar fáil don scéim.

 

FOIRM IARRATAIS

  Le haghaidh tuilleadh eolais

  LMETB Logo

  Youth Officer

  Contact: Ian Walker
  Tel: 042 933 4047
  Email: [email protected]

  LMETB Logo

  Youth Officer

  Contact: Claire Reburn
  Tel: 046 901 0083 or 086-0679509
  Email: [email protected]

  LMETB Logo

  Youth Officer

  Contact: Stephen McArdle
  Tel: 086 128 3862
  Email: [email protected]

  LMETB Logo

  Youth Officer

  Contact: Aaron Fowler
  Tel: 086 190 8760
  Email: [email protected]